Maladi bèt

 • Twous deteksyon PCR viris lafyèv pòsin Afrik

  Twous deteksyon PCR viris lafyèv pòsin Afrik

  Twous sa a sèvi ak metòd PCR fliyoresan an tan reyèl pou detekte ADN viris lafyèv pòsin Afrik (ASFV) nan materyèl maladi tisi tankou amidal, gangliyon lenfatik ak larat ak materyèl maladi likid tankou vaksen ak san kochon.
 • Twous deteksyon PCR sirkoviris porsin tip 2

  Twous deteksyon PCR sirkoviris porsin tip 2

  Twous sa a itilize metòd PCR fliyoresan an tan reyèl pou detekte RNA sikviris porcin tip 2 (PCV2) nan materyèl maladi tisi tankou amidal, ganglio lenfatik ak larat ak materyèl maladi likid tankou vaksen ak san.
 • Twous deteksyon RT-PCR viris dyare epidemi porsin

  Twous deteksyon RT-PCR viris dyare epidemi porsin

  Twous sa a sèvi ak metòd fluoresan RT-PCR an tan reyèl pou detekte RNA viris dyare epidemi porsin (PEDV) nan materyèl maladi tisi tankou amidal, gangliyon lenfatik ak larat ak materyèl maladi likid tankou vaksen ak san kochon.
 • Twous deteksyon RT-PCR viris sendwòm repwodiktif ak respiratwa kochon

  Twous deteksyon RT-PCR viris sendwòm repwodiktif ak respiratwa kochon

  Twous sa a itilize metòd fliyoresan RT-PCR an tan reyèl pou detekte RNA nan twous deteksyon asid nikleyik viris repwodiktif ak respiratwa viris (PRRSV) nan materyèl maladi tisi tankou amidal, gangliyon lenfatik ak larat ak materyèl likid maladi tankou vaksen ak san. nan kochon.
 • Twous deteksyon PCR viris pseudorabi (gB).

  Twous deteksyon PCR viris pseudorabi (gB).

  Twous sa a sèvi ak metòd PCR fliyoresan an tan reyèl pou detekte RNA viris Pseudorabies (gène gB) (PRV) nan materyèl maladi tisi tankou amidal, gangliyon lenfatik ak larat ak materyèl maladi likid tankou vaksen ak san kochon.
 • Twous deteksyon RT-PCR viris lafyèv pòsin

  Twous deteksyon RT-PCR viris lafyèv pòsin

  Twous sa a sèvi ak metòd fluoresan RT-PCR an tan reyèl pou detekte RNA viris lafyèv pòsin (CSFV) nan materyèl maladi tisi tankou amidal, gangliyon lenfatik ak larat ak materyèl likid maladi tankou vaksen ak san kochon.
 • Twous deteksyon RT-PCR viris afye-bouch

  Twous deteksyon RT-PCR viris afye-bouch

  Twous sa a sèvi ak metòd fluoresan RT-PCR an tan reyèl pou detekte RNA nan maladi pye ak bouch (CSFV) nan materyèl maladi tisi tankou amidal, gangliyon lenfatik ak larat ak materyèl maladi likid tankou vaksen ak san kochon.